gongjizhu

gongjizhu

威望 : 0 赞同 : 1 感谢 : 0

更多 »回复

0

仿照着jq写了一个,用法一样的。

\n[code]function serialize(a, traditional) {\n var prefix, s = [];\n\n if (\'[object HTMLFormElement]\' =...

0

[code]var now = new Date(),\nmax = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()+5),\nmin=new Date(now.getFullYear(), ...

0

[code]var add = function() {\n document.getElementById(\'test\').innerHTML = \'<div id=\"other\">many div</div>\'\n...

0

点击之后换成input标签,自己写个自定义指令

更多 »发问

1

55 次浏览  • 2 个关注   • 1 天前

3

64 次浏览  • 4 个关注   • 2017-02-13

1

47 次浏览  • 2 个关注   • 2017-02-07

4

68 次浏览  • 5 个关注   • 2017-02-03

1

60 次浏览  • 2 个关注   • 2017-02-02

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 1 感谢: 0

更多 » 关注 0

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 371 次访问