jingxing231

jingxing231

威望 : 6 赞同 : 16 感谢 : 0

擅长话题

更多 »回复

0

服务器端设置header 如php
header(\'Access-Control-Allow-Origin: http://www.example.com\');

\n

[url=http://everydin...

0

遇到了和你一样的问题,没人来回答啊?
我的代码是:

\n[code]\n<div class=\"demo\">\n <div>点击这里</div>\n</div>[/code]\n[co...

0

跟html body啥关系,写俩个div宽度50%,高度100%,把div的滚动条设为自动。即可达到你要的效果

0

<meta name=\"wap-font-scale\" content=\"no\">

\n

[url=http://jypblue.github.io/2016/03/16/h5-pits/]http://jypblue.gi...

更多 »发问

1

58 次浏览  • 2 个关注   • 5 天前

2

59 次浏览  • 3 个关注   • 2017-02-09

4

67 次浏览  • 5 个关注   • 2017-02-07

1

59 次浏览  • 2 个关注   • 2017-01-30

1

62 次浏览  • 2 个关注   • 2017-01-27

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 6 赞同: 16 感谢: 0

擅长话题:
html5 16   0
css 5   0
cordova 3   0
更多 » 关注 0

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 332 次访问