jingxing231

jingxing231

威望 : 6 赞同 : 16 感谢 : 0

擅长话题

更多 »回复

0

试试用@blur 这个失去焦点的事件是不是符合你的要求.对了如果要在div上用给div加tabindex=\"1\"

\n

[url=https://jsfiddle.net/yd2m9rkb/1/]测试的例子[/url]

0

$(function(){

\n[code]$(\".tag\").click(function(){\n $(this).hide();\n $(this).next().show();\n});[/code]\n

})

0

已经被移除,
详情见vue2文档
[url=http://cn.vuejs.org/v2/guide/migration.html#dispatch-]http://cn.vuejs.org/v2/guide/...[/url]和-broad...

0

数字可以引入字体(这种液晶字体,比如[url=http://www.52z.com/soft/89683.html]http://www.52z.com/soft/89683...[/url])来做;

0

你说的 <footer> <section>俗称--语义化--标签,这些被浏览器识别,其实就跟div一样,只是我们在看起来整个代码就会一目了然,方便查看及修改、维护等等。

更多 »发问

4

65 次浏览  • 5 个关注   • 3 天前

1

57 次浏览  • 2 个关注   • 3 天前

3

105 次浏览  • 4 个关注   • 2017-04-16

1

60 次浏览  • 2 个关注   • 2017-04-07

1

73 次浏览  • 2 个关注   • 2017-03-08

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 6 赞同: 16 感谢: 0

擅长话题:
html5 16   0
css 5   0
cordova 3   0
更多 » 关注 0

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 429 次访问