lvqiang123

lvqiang123

威望 : 0 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

假设有若干幅 base 桌面壁纸图片,要在前端【PS】到手机壳上。一个简单的思路是:

\n
    \n
  1. 让设计出一张【手机壳的遮罩图】,绘制挖空的手机轮廓,并补上背面摄像头、按键等位置。

  2. \n
  3. 将遮罩图叠放在...

0

参考这篇文章[url=https://segmentfault.com/a/1190000007356931]https://segmentfault.com/a/11...[/url]

0

参考:[url=http://jonbaer.com/post/11397745635/x-webkit-airplay]http://jonbaer.com/post/11397...[/url]

\n

X-WEBKIT-AIRPLAY

0

[code] <view class=\"classify-left-item {{tabArr.curHdIndex==index? \'classify-left-select\' : \'\'}}\" data-id=\"{{index}}\"&g...

更多 »发问

1

64 次浏览  • 2 个关注   • 2017-06-02

2

76 次浏览  • 3 个关注   • 2017-05-28

2

80 次浏览  • 3 个关注   • 2017-05-24

3

83 次浏览  • 4 个关注   • 2017-05-02

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 0 感谢: 0

更多 » 关注 0

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 612 次访问