xiangkun404gg

xiangkun404gg

威望 : 1 赞同 : 2 感谢 : 0

擅长话题

更多 »回复

0

不知道你的效果是什么样子的。你不要一次修改太多的节点。只把要展现的两个节点去做动画。这可以试试

0

用css3

\n

transform: rotate(90deg);
-webkit-transform: rotate(90deg);
-moz-transform: rotate(90deg);
-o-transform...

0

试试这个呢

\n[code]$http({ method: \'GET\', url: \'/someUrl\' })\n .then(response => {\n return $http({ method: \'GET\', u...

0

如果是html5的video元素是不支持的

0

$(selector).delay(speed,queueName)

更多 »发问

2

24 次浏览  • 3 个关注   • 8 小时前

3

62 次浏览  • 4 个关注   • 3 天前

2

61 次浏览  • 3 个关注   • 5 天前

5

68 次浏览  • 6 个关注   • 2017-03-23

2

63 次浏览  • 3 个关注   • 2017-03-22

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 1 赞同: 2 感谢: 0

擅长话题:
html5 2   0
更多 » 关注 0

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 335 次访问