ziyiyeqing

ziyiyeqing

威望 : 2 赞同 : 5 感谢 : 0

擅长话题

更多 »回复

0

具体代码没看到,但如果你是这样注册的:

\n[code] Vue.component(\"slideDown\", {\n template:\"<div>son</div>\"\n})\n[/code]\n

那么...

0

github有相关库
[url=https://github.com/jairajs89/Touchy.js]https://github.com/jairajs89/...[/url]
根据手势识别来操作css

0

你可以用shtml include的,不过一般都是在程序语言组装好的,而且每个语言都有各自的叫法,不过都是一个意思,
比如aspx就是用户控件啊
还有一种就是用ajax加载,不过这个不合常理,只不过能实现而已。

0

看了一下,应该是没问题的呀,贴一下我之前用的代码吧

\n[code]var userAgent = navigator.userAgent.toLowerCase();\nvar platform;\nif (/android/.test(user...

更多 »发问

1

59 次浏览  • 2 个关注   • 2017-04-21

2

68 次浏览  • 3 个关注   • 2017-04-13

2

66 次浏览  • 3 个关注   • 2017-04-10

1

61 次浏览  • 2 个关注   • 2017-04-08

2

71 次浏览  • 3 个关注   • 2017-04-06

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 2 赞同: 5 感谢: 0

擅长话题:
html5 5   0
css3 5   0
更多 » 关注 0

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 503 次访问